دوره های موجود

صفحه اصلی دوره های اموزشگاه

دوره های موجود


دوزنده لباس محلی گیلک

۱,۷۹۴,۰۰۰تومان
 • ارائه مدرک : بله
نمایش جزئیات

دوزنده لباس محلی بندری

۲,۲۴۳,۰۰۰تومان
 • ارائه مدرک : بله
نمایش جزئیات

مهره های تزیینی و ...

۴۷۹,۰۰۰تومان
 • ارائه مدرک : بله
نمایش جزئیات

هویه کار پارچه درجه ...

۵۹۸,۰۰۰تومان
 • ارائه مدرک : بله
نمایش جزئیات

هویه کار پارچه درجه ...

۵۹۸,۰۰۰تومان
 • ارائه مدرک : بله
نمایش جزئیات

گلدوز ماشینی

۱,۱۱۳,۰۰۰تومان
 • ارائه مدرک : بله
نمایش جزئیات

گلدوز دستی

۹۵۷,۰۰۰تومان
 • ارائه مدرک : بله
نمایش جزئیات

گلابتون دوز(کمه دوز)

۱,۵۵۵,۰۰۰تومان
 • ارائه مدرک : بله
نمایش جزئیات

دوزنده و تزیین کار ...

۱,۱۵۵,۰۰۰تومان
 • ارائه مدرک : بله
نمایش جزئیات

تکه دوز با چرخ

۷۸۴,۰۰۰تومان
 • ارائه مدرک : بله
نمایش جزئیات

سرمه دوز

۱,۲۹۸,۰۰۰تومان
 • ارائه مدرک : بله
نمایش جزئیات

روبان دوز پیشرفته

۷۶۰,۰۰۰تومان
 • ارائه مدرک : بله
نمایش جزئیات


طراحی سایت نوآوران برتر