دوزنده لباس محلی گیلک

صفحه اصلی دوخت دوزنده لباس محلی گیلک

میزان رضایت از دوره های مشابه

۸۸%

هزینه دوره

۱,۷۹۴,۰۰۰ تومان

دوزنده لباس محلی گیلک

10 نفر ظرفیت دوره

دارای مدرک معتبر

 • شروع دوره :
 • روز های تشکیل کلاس :
 • کد استاندارد : 753120810130001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 300 ساعت عملی
دوزنده لباس محلی گیلک
دوره های مرتبط

دوزنده لباس محلی بندری

۲,۲۴۳,۰۰۰تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۱۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات

تکه دوز با چرخ

۷۸۴,۰۰۰تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۱۲ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات

سرمه دوز

۱,۲۹۸,۰۰۰تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۱۲ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات


طراحی سایت نوآوران برتر