مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز

صفحه اصلی طراحی مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز

میزان رضایت از دوره های مشابه

۹۴%

هزینه دوره

۴۷۹,۰۰۰ تومان

مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز

10 نفر ظرفیت دوره

دارای مدرک معتبر

 • شروع دوره :
 • روز های تشکیل کلاس :
 • کد استاندارد : 731820810660001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 80 ساعت عملی
مهره های تزیینی و پولک و منجوق دوز
دوره های مرتبط

طراحی لباس زنانه

۴,۸۴۴,۰۰۰تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات

طراح لباس با رایانه

۱,۳۶۴,۰۰۰تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات


طراحی سایت نوآوران برتر