کمک خیاط پرده، والان،کتیبه

صفحه اصلی طراحی و دوخت کمک خیاط پرده، والان،کتیبه

میزان رضایت از دوره های مشابه

۹۳%

هزینه دوره

۴,۹۹۲,۹۶۶ تومان

کمک خیاط پرده، والان،کتیبه

0 نفر ظرفیت دوره

دارای مدرک معتبر

 • شروع دوره :
 • روز های تشکیل کلاس :
 • کد استاندارد : 815320510080071
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 835 ساعت عملی
کمک خیاط پرده، والان،کتیبه
دوره های مرتبط

پرده دوز

۲,۳۹۱,۸۴۰تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات

الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه

۲,۰۳۳,۰۶۴تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات

الگوساز لباس به روش حجمی

۲,۶۳۱,۰۲۴تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات


طراحی سایت نوآوران برتر