پرده دوز


میزان رضایت از دوره های مشابه

۹۵%

هزینه دوره

۲,۳۹۱,۸۴۰ تومان

پرده دوز

0 نفر ظرفیت دوره

دارای مدرک معتبر

 • شروع دوره :
 • روز های تشکیل کلاس :
 • کد استاندارد : 753420510010001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 400 ساعت عملی
پرده دوز
دوره های مرتبط

کمک خیاط پرده، والان،کتیبه

۴,۹۹۲,۹۶۶تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات

الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه

۲,۰۳۳,۰۶۴تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات

الگوساز لباس به روش حجمی

۲,۶۳۱,۰۲۴تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات


طراحی سایت نوآوران برتر