پرده دوز


میزان رضایت از دوره های مشابه

۹۵%

هزینه دوره

۲,۳۹۲,۰۰۰ تومان

پرده دوز

0 نفر ظرفیت دوره

دارای مدرک معتبر

 • شروع دوره :
 • روز های تشکیل کلاس :
 • کد استاندارد : 753420510010001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 400 ساعت عملی
پرده دوز
دوره های مرتبط

هویه کار پارچه درجه 2

۵۹۸,۰۰۰تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۱۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات

هویه کار پارچه درجه 1

۵۹۸,۰۰۰تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۱۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات

گلدوز ماشینی

۱,۱۱۳,۰۰۰تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۱۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات


طراحی سایت نوآوران برتر