الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه

صفحه اصلی طراحی و دوخت الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه

میزان رضایت از دوره های مشابه

۸۹%

هزینه دوره

۲,۰۳۳,۰۶۴ تومان

الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه

0 نفر ظرفیت دوره

دارای مدرک معتبر

 • شروع دوره :
 • روز های تشکیل کلاس :
 • کد استاندارد : 753120510030001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 340 ساعت عملی
الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه
دوره های مرتبط

کمک خیاط پرده، والان،کتیبه

۴,۹۹۲,۹۶۶تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات

پرده دوز

۲,۳۹۱,۸۴۰تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات

الگوساز لباس به روش حجمی

۲,۶۳۱,۰۲۴تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات


طراحی سایت نوآوران برتر