الگوساز لباس به روش حجمی

صفحه اصلی طراحی و دوخت الگوساز لباس به روش حجمی

میزان رضایت از دوره های مشابه

۸۸%

هزینه دوره

۲,۶۳۱,۰۲۴ تومان

الگوساز لباس به روش حجمی

0 نفر ظرفیت دوره

دارای مدرک معتبر

 • شروع دوره :
 • روز های تشکیل کلاس :
 • کد استاندارد : 753220510020001
 • سطح ISCO : 2
 • ساعات آموزشی : 440 ساعت عملی
الگوساز لباس به روش حجمی
دوره های مرتبط

کمک خیاط پرده، والان،کتیبه

۴,۹۹۲,۹۶۶تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات

پرده دوز

۲,۳۹۱,۸۴۰تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات

الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه

۲,۰۳۳,۰۶۴تومان
 • شروع دوره :
 • حداکثر افراد دوره ۰ نفر
 • اعطای مدرک : بلی
 • روز های تشکیل کلاس :
نمایش جزئیات


طراحی سایت نوآوران برتر